Eettisyys ja arvot

Algeco on muutakin kuin tarjoamamme tuotteet ja palvelut. Alan merkittävänä toimijana vastuumme ulottuu tavaroiden ja palvelujen fyysisen toimituksen ulkopuolelle. Pyrimme jatkuvasti edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikilla tasoilla.


Yhtiön arvot

Yksi tärkeimmistä arvoistamme on, että meidän on aina toimittava rehellisesti ja oikeudenmukaisesti työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden toimijoidemme kanssa. Tämä on myös yksi työntekijöidemme koulutuksen peruselementeistä ja olennainen osa eettisiä ohjeita..

Algecossa kohtelemme toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme kunnioittavasti. Ylläpidämme jatkuvasti myös asennettamme käyttäytyä sekä toimia. YK: n ihmisoikeusjulistus on vahva lähestymistapa yrityksessämme, ja meillä ei ole suvaitsevaisuutta rodun, sukupuolen, kielen tai uskonnon perusteella tapahtuvaan syrjintään.


Työntekijät ja HSE

Hyvä työympäristö sekä työntekijöiden sitoutuminen yrityksen kehittämiseen ovat tekijöitä, jotka määrittelevät Algecon organisaatioksi. HSE: tä ja työympäristöä koskevien kansallisten lakien noudattamisen lisäksi, meillä on myös suuri määrä sisäisiä ohjeita. Näihin sisältyvät sisäisen valvonnan määräykset, jotka ovat oppaanamme terveyttä, työympäristöä ja turvallisuutta koskevissa sisäisissä menettelyissämme (HSE). Työskentelemme urakoitsijoiden kanssa noudattaen HSE:n ohjeita työmaalla alihankkijoiden kanssa tekemissämme sopimuksissa kuvatulla tavalla.


Valvonta sekä ilmoittaminen

Algecolla on struktuuri ja raportointirutiinit, jotka varmistavat toiminnan suunnittelun, järjestämisen ja toteuttamisen turvallisella tavalla. Ohjausjärjestelmä on sertifioitu ja rakennettu standardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.

Meillä on vakiintunut raportointijärjestelmä. Jokaisella, joka huomaa harhaanjohtavana pidetyn käyttäytymisen tai eettisten ohjeiden tai yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan käytäntömme vastaisten käyttäytymisen, on oikeus ja vastuu ilmoittaa väärinkäytöksistä.


Korruption torjunta, sosiaalinen hyljintä ja pimeätyö


Algeco pyrkii aktiivisesti estämään korruptiota, sosiaalista polkumyyntiä ja pimeää työtä. Työskentelemme vain sellaisten urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa, joilla on samat korkeat vaatimukset ja noudatamme samoja sääntöjä, joita meillä on pimeän työn, työolojen ja eettisten ohjeiden suhteen..